19 พฤศจิกายน 2562 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจราจรจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

 

โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตและหัวหน้าฝ่ายโยธาในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

 

ในที่ประชุมสำนักการโยธา เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.ปัญหาการวางแนว Barrier ที่คดเคี้ยวไม่ตรงทำให้การขับขี่รถยนต์เคลื่อนตัวช้า สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแนว Barrier เสนอควรจัดวางแนว Barrier ให้ตรงตามแนวเส้นทางจราจร ไม่ให้คดเคี้ยว บิดเอียง เพื่อที่รถจะได้ ทำความเร็วเพิ่มขึ้น

 

2.ปัญหาช่องทางกลับรถ (U-Turn) คับแคบ ทำให้รถยนต์ที่จะเลี้ยว-กลับรถ ติดสะสม และเคลื่อนตัวช้ามาก แนวทางการแก้ไข เสนอควรจะเปิดช่อง U-Turn ให้กว้างเต็มช่องเสาและตอม่อเพื่อจะทำให้รถยนต์กลับรถได้สะดวกมากขึ้นพร้อมกัน 3.ปัญหากองดิน เศษหิน เศษปูน ในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ได้ขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง แนวทางการแก้ไขเสนอให้ขนย้าย กองดิน เศษหิน เศษปูน ทราย ออกจากพื้นที่ก่อสร้างในทันที

 

4.ปัญหาผิวช่องทางจราจร ชำรุด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างขับขี่ และทำให้  รถเคลื่อนตัวช้าลง แนวทางการแก้ไข เสนอเร่งแก้ไขผิวจราจรให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ใช้งานชั่วคราว เกิดความคล่องตัว และการขับขี่ปลอดภัย 5.ปัญหาแนวก่อสร้างที่เสร็จแล้วหรือยังไม่เริ่มก่อสร้าง แต่ได้วางแผง Barrier ปิดช่องทางจราจร แนวทางการแก้ไข เสนอให้มีการเปิดช่องทางจราจร บางส่วนเป็นการชั่วคราว ในช่วงที่ยังไม่ก่อสร้าง

 

6.ปัญหาช่วงขึ้นลงที่คอสะพานข้ามแยกมีลักษณะเป็นคอขวดเกือบทุกจุด แนวทางการแก้ไข เสนอให้เร่งก่อสร้างงานฐานรากเร็วขึ้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาคอขวดที่สะพาน 7.ปัญหารถบรรทุก เครื่องจักร สัมภาระที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ก่อสร้าง กีดขวางช่องทางจราจร แนวทางการแก้ไข เสนอจัดระเบียบ รถบรรทุก เครื่องจักร และสัมภาระในพื้นที่

 

8.ปัญหาแนวก่อสร้างที่ฐานล่าง ตอม่อ เสาสะพานที่แล้วเสร็จ แต่ยังปิดช่องทางจราจร แนวทางการแก้ไข  เสนอปรับผิวจราจรบางส่วนที่พอใช้ให้เป็นช่องจราจรชั่วคราวเพิ่มขึ้น 9.ปัญหาพื้นที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง หรือพักการก่อสร้างชั่วคราว แต่ปิดช่องทางจราจร แนวทางการแก้ไข เสนอปรับพื้นที่ และเปิดช่องจราจร เป็นครั้งคราวในพื้นที่ยังไม่เร่งก่อสร้าง  

 

10.ปัญหา  การเปิดแนว Barrier แล้วไม่ได้ทำการปิดให้เรียบร้อย ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าใจผิดว่าสามารถเข้าไปใช้งานได้ แนวทางการแก้ไข เสนอบริเวณที่เป็นเขตก่อสร้างให้ทำการปิดกั้นให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย 11.ปัญหาไม่มีไฟฟ้าชั่วคราวและไฟฉุกเฉินตามแนวก่อสร้าง แนวทางการแก้ไข เสนอติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว และไฟฉุกเฉินตามแนวการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็น และ  12.ปัญหากองวัสดุตั้งวางเต็มพื้นที่ทางเท้าและไม่มีการปิดกันพื้นที่อาจทำให้ผู้ใช้ทางเท้าใช้พื้นที่ถนนในการสัญจรได้รับอันตราย แนวทางการแก้ไข เสนอปิดกั้นพื้นที่และจัดทำทางสัญจรให้กับประชาชน

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการจราจร ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า จำนวน 6 สาย ทำให้การจราจรติดขัดและส่งผลกระทบต่อประชาชน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว วันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

 

จากการหารือที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ รฟม. พร้อมดำเนินการปรับการตั้งวางแนว Barrier โดยจะใช้ผิวการจราจรให้น้อยที่สุด และกรณีที่ผู้รับเหมาใช้พื้นที่ก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนแล้วในช่วงเวลาเช้าไม่เคลื่อนย้าย Barrier เพื่อคืนผิวการจราจร จะดำเนินการตรวจสอบ หากพบจะลงโทษผู้รับเหมาอย่างจริงจัง สำหรับจุดกลับรถปกติไม่มีเนื่องจากเป็นการตัดกระแสรถซึ่งทาง บช.น. รับไปพิจารณาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้กลับรถได้ เป็นต้น

 

โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร   ได้กำชับสำนักการโยธากวดขันการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า จัดเจ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการร่วมดำเนินการเคลื่อนย้าย Barrier ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนผิวจราจรและลดปัญหาการจราจรติดขัด

 

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 สาย ประกอบด้วย 1.สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 18.7 กม. 2. สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางชื่อ-ท่าพระ ระยะทาง 26 กม. 3.สายสีทอง ช่วงกรุงธนบุรี-คลองสาน ระยะทาง 1.88 กม. 4.สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 33 กม. 5.สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 37.3 กม. และ6.สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 21.2 กม.