กนก รัตน์วงศ์สกุล ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ Kanok Ratwongsakul Fan Page ปมผู้หยั่งรู้โลกอนาคตล่วงหน้า รอฟังคำชี้แจง อ้างล่วงหน้า 2 วัน ช่างแสนรู้เสียจริง งานนี้ไม่หน้าแหกก็จบเห่

 

 

              รอฟังคำชี้แจงจาก ท่านประธานคณะกรรมาธิการฯ ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้หยั่งรู้โลกอนาคตล่วงหน้าว่า.. ที่ประชุมจะมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานถึง 8 ท่าน

              โดยที่บางท่านยังไม่เคยได้รับการติดต่อ หรือไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่า จะต้องไปเป็นที่ปรึกษาให้กับมนุษย์พันธุ์พิเศษเยี่ยงนั้น เช่น คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

              ที่สำคัญ อ้างเป็น "มติที่ประชุม.." ล่วงหน้า 2 วัน ช่างแสนรู้เสียจริง !

              งานนี้ไม่ "จำเลยคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร" หน้าแหก ก็ตัวประธานใหญ่คับโลกนี่แหละ จะจบเห่ !

 

 

 

ช่างแสนรู้เสียจริง กนก รอหน้าแหกจบเห่

 

 

 

ช่างแสนรู้เสียจริง กนก รอหน้าแหกจบเห่