ตามนโยบายรัฐบาล "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่"  สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตนพกบัตรประชาชนติดตัว หากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที 

 

 

               สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนไว้เสมอหากผู้ประกันตน เกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือถูกถามถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ตามนโยบายของรัฐบาล "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" เพื่อให้ทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

 

 

ติดตัวไว้ บัตรปชช.ใบเดียว ฉุกเฉินวิกฤต รักษาได้ทุกรพ.

 

               โดยกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน คือ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับปฏิบัติ ทางการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว 

 

 

               สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จนพ้นภาวะวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุดด้วย) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

 

               ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา หรือผู้เกี่ยวข้องโปรดแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการรับช่วงการรักษาหรือให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว 

 

               สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวกหรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอดเวลา