เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562 – นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้เปิดเผยการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ที่ก่อเหตุยิงตัวเองได้รับบาดจ็บภายในห้องพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 และกรณีเกิดเหตุยิงกันของคู่ความในศาลจังหวัดจันทบุรีช่วงต้นเดือน พ.ย.

 

           ในที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 16/2562 ที่มี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุม ก.ต. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการตุลาการวิสามัญแล้วกรณี นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลาแล้ว และที่ประชุม ก.ต.มีมติตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นายคณากร ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 68 คือเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย

 

         พร้อมกันนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังมีมติให้ นายคณากร ไปช่วยทำงานชั่วคราวในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

          นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจร่างคำพิพากษาของภาค รวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้วย

 

          นายสราวุธ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ระบุอีกว่า สำหรับกรณีเหตุการณ์ยิงกันในอาคารศาลจังหวัดจันทบุรีนั้น ตนได้รายงานข้อเท็จจริงให้ที่ประชุม ก.ต. รับทราบว่า ในการดำเนินการทางวินัยแก่ตำรวจประจำศาลเป็นอำนาจโดยตรงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะต้นสังกัด

 

          ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ซึ่งสังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ (อผศ.) นั้น สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือถึงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ให้สั่งกำชับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่ที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด และได้เรียกให้ อผศ. รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อตกลง ในสัญญาระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้ว อย่างไรก็ดีกรณีดังกล่าวหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าเสียหายกรณีที่ให้ อผศ. ต้องรับผิดชอบต่อสำนักงานศาลยุติธรรมตามสัญญาจ้างนั้น เป็นค่าเสียหายเนื่องจากการที่มีผู้ก่อเหตุพกอาวุธปืนเข้าไปยิงภายในศาลจังหวัดจันทบุรี โดย รปภ. ของ อผศ. ไม่ทันได้ตรวจค้น ถือเป็นการปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของทรัพย์สินของศาลยุติธรรม ที่ชำรุดเสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงในที่เกิดเหตุ ในมูลค่าหลักหมื่นบาท