การบินไทยย้ายจุดเช็กอินที่สนามบินฮ่องกง แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาทำการบิน หลีกเลี่ยงความแออัดบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง

 

เผื่อเวลา การบินไทยย้ายจุดเช็กอินที่สนามบินฮ่องกง

 

 

               รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า การบินไทยจะย้ายเคาน์เตอร์เช็กอินที่สนามบินฮ่องกง จากอาคารผู้โดยสาร 2 แถว Q ไปยังอาคารผู้โดยสาร 1 แถว H บริเวณหน้าโถงทางเข้าจุดตรวจคนเข้าเมืองฝั่งเหนือ ซึ่งจะอยู่ใกล้กับตู้โหลดสัมภาระเช็กอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นี้เป็นต้นไป โดยให้บริการตามวันและเวลา ดังนี้

 

 

               - เคาน์เตอร์เช็กอิน แถว H27-32 ให้บริการเวลา 05.05 น. - 20.05 น. ทุกเที่ยวบินของการบินไทย

 

               - เคาน์เตอร์เช็กอิน แถว H33-34 ให้บริการเวลา 17.45 น. - 18.15 น. เฉพาะเที่ยวบินที่ ทีจี 639 และ ทีจี 607

 

เผื่อเวลา การบินไทยย้ายจุดเช็กอินที่สนามบินฮ่องกง

 

               นอกจากนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้โดยสาร ขอให้เดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาทำการบิน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง

 

               ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.thaiairways.com