16 พฤศจิกายน 2562 ประชาชนรวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงประสานความร่วมมือปักหมุดจุดเผือกพื้นที่เสี่ยงต่อการคุกทามทางเพศ พร้อมเปิดข้อมูลพื้นที่ที่มีความร่วมมือปักหมุดจุดเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ

 

 

 

อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เขตลุมพินี สะพานเขียว ซอยร่วมฤดี ซอยโปโล เขตราชเทวี-พญาไทถนนเพชรบุรี เขตบางขุนเทียน และเปิด 7 อันดับจุดเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศมากสุด ขณะที่สน.ลุมพินีรับมอบข้อมูลพร้อมเตรียมปรับแผนการรักษาความปลอดภัย และตรวจตราความเรียบร้อย  ย้ำบางจุดจะส่งสายตรวจเพื่อตรวจความเรียบร้อย เฝ้าระวัง ตามช่วงเวลาที่มีการแจ้งเข้ามาให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

 

ที่ลานกิจกรรมชั้น  M ด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เดอะ มาร์เก็ตแบงคอก ราชประสงค์วันนี้ ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงจัดงานแถลงข่าวเปิดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ 600 จุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากโครงการ First Pin "ปักหมุดจุดเผือก" พร้อมการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคีเครือข่ายในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยภายในงานได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ เปิดดาต้าปักหมุดจุดเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ 600 จุด รอบกทม.และปริมณฑล สู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้แทนเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงกล่าวว่า โครงการปักหมุดจุดเผือกเราทำงานรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยทางเพศที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ และมาร่วมกันสอดส่องดูแลเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน 

 

 

เปิดพื้นที่เสี่ยงถูกคุกคามทางเพศ

 

 

เมื่อเราเริ่มดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง เราก็ได้รับการติดต่อจาก NECTEC ที่เสนอให้เราลองใช้แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue ที่ NECTEC ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้แจ้งเหตุต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่เราเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันสำรวจพื้นที่สาธารณะและแจ้งจุดเสี่ยงภัยคุกคามทางเพศ ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวก็ตอบโจทย์ของเราที่ต้องการช่องทางการสื่อสารแจ้งจุดเสี่ยงที่สะดวกรวดเร็วสำหรับทั้งผู้แจ้งและผู้รับข้อมูล

 

เมื่อได้แอพพลิเคชั่นช่องทางแจ้งข้อมูลที่เหมาะสมแล้ว เราจึงเริ่มรณรงค์เต็มรูปแบบให้ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหน ถ้าพบเห็นพื้นที่สาธารณะหรือเส้นทางสัญจรไปมาจุดใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการคุกคามทางเพศ เช่น เป็นเส้นทางสัญจรที่ไม่มีไฟส่องสว่างเวลากลางคืน หรือเป็นพื้นที่เปลี่ยว เป็นมุมอับ ขาดการดูแล ทำให้ผู้ผ่านไปมารู้สึกไม่ปลอดภัย ก็ให้แจ้งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นเข้ามา และทีมของเราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อสรุปลักษณะปัญหาความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วนำเสนอต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ อาทิ ตำรวจท้องที่ และกรุงเทพมหานคร ให้หาทางปรับปรุงหรือดูแลความปลอดภัยให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

 

ดร.วราภรณ์กล่าวว่า ภายหลังจากที่เราเริ่มโครงการปักหมุดจุดเผือกตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน จากเป้าที่เราตั้งไว้ 600 หมุดตอนนี้มีประชาชนปักหมุดเข้ามากมากกว่า 600 หมุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

เปิดพื้นที่เสี่ยงถูกคุกคามทางเพศ

 

 

นายยศพล บุญสม ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง Shma Company Limited กล่าวว่า การที่ภายในระยะเวลา 2 เดือน ทีมเผือกมีการปักหมุดจุดเสี่ยงไปกว่า 600 จุดนั้น เริ่มเห็นถึงการขยับของภาคประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยง ผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญเพราะประชาชนเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว เพราะหากอาศัยเพียงหน่วยงานรัฐการแก้ไขปัญหาก็จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้นการมีส่วนร่วมครั้งนี้จึงเป็นพลังที่ดีในการแก้ไขปัญหา

 

นายยศพล กล่าวว่า กระบวนการในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงมีด้วยกัน 2 มิติ คือ ทางกายภาพ และ ทางสังคม ที่จะคู่ขนานกันไป โดยทางกายภาพ คือลดความเสี่ยง เช่น ติดไฟส่อง ติดกล้องวงจรปิด หรือ เพิ่มการตรวจตรา แต่ในมิติของสังคมจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งมิติทางสังคมคือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ ในการร่วมกันออกแบบกับชุมชน ว่าต้องการอะไร มีความเห็นอย่างไร เพื่อสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วม

 

พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี กล่าวถึงเหตุผลที่สน.ลุมพินีเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง และมีส่วนร่วมในโครงการทีมเผือก ว่า ถือเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะในมุมมองของตำรวจจะเห็นว่าพื้นที่ใดเป็นจุดเสี่ยงไม่ปลอดภัย แต่ประชาชนทั่วไปอาจไม่รับทราบข้อมูลเหมือนตำรวจ ดังนั้นหากประชาชนรับทราบว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการปักจุดพื้นที่เสี่ยงก็จะทำให้ประชาชนทั่วไประมัดระวังตัวและดูวิธีในการป้องกันตัวเวลาไปในพื้นที่เสี่ยงได้ อย่างไรก็ตามการร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาของทุกฝ่ายทั้งทีมเผือก ประชาชนและตำรวจ จะทำให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สูงสุดก็คือเมืองปลอดภัย

 

 

เปิดพื้นที่เสี่ยงถูกคุกคามทางเพศ

 

 

ผู้กำกับสน.ลุมพินี กล่าวถึงกรณีที่ข้อมูลระบุว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีกว่า 500 จุดที่เข้าข่ายเป็นพื้นที่จุดเสี่ยง ว่า ถือเป็นหน้าที่ของตำรวจทุกสน. ที่จะดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน โดยปกติแล้วในแต่ละวันตำรวจจะรับทราบว่ามีเหตุเกิดที่จุดไหน เมื่อใด เพื่อจัดทำเป็นสถิติอาชญากรรมในการวางแผนตรวจตรา แต่ในบางครั้งมักพบว่าหลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายไม่มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่ถูกระบุในแผนที่ที่ตำรวจทำไว้ว่าเป็นจุดเสี่ยง มีเหตุเกิดขึ้น ทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกการวางแผนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากทีมเผือกนี้จึงมีประโยชน์กับการวางแผนเพื่อที่จะดูแลและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ

 

 

เปิดพื้นที่เสี่ยงถูกคุกคามทางเพศ