วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ห้องรับรองพิเศษ สนามบินสุวรรณภูมิ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เดินทางมาต้อนรับและส่งคณะผู้นำระดับรัฐมนตรี ในงานการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค

ประชุมประเทศลุ่มน้ำโขงปราบยาเสพติดลุล่วงด้วยดี

          ซึ่งเป็นไปตามกรอบความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ซึ่งไทยได้เรียกร้องให้มีการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น และกำหนดห้วงเวลาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมในปี 2030 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ประชุมประเทศลุ่มน้ำโขงปราบยาเสพติดลุล่วงด้วยดี

          โดยนายสามารถ ได้ร่วมส่ง นายเจิง เหว่ย สง รองผู้บัญชาการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติจีน ,พลตำรวจโทอาวุโส เล กวี๊ เวือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ,พลตำรวจเอก จวน สุวรรณ รองประธานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดประเทศกัมพูชา , พลตรี ดร.สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว ซึ่งได้มีการหารือในมาตรการทางกฎหมายในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ประชุมประเทศลุ่มน้ำโขงปราบยาเสพติดลุล่วงด้วยดี

          ทั้งนี้ระหว่างส่งนาย เจิง เหว่ย ส่ง รอง ผบช.คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติจีน ถึงมาตรการฉ้อโกงประชาชนในประเทศจีน ได้มีการให้แนวทางว่า ในประเทศจีน จะมีหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายเรื่องนี้โดยเฉพาะ และบทลงโทษขึ้นอยู่กับความรุนแรงต่อการหลอกลวงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน ส่วนเรื่องคืนเงินให้กับผู้เสียหายใช้เวลาพิจารณาไม่กี่เดือน ถ้าเป็นกรณี investment scam แต่ถ้าเป็นทางออนไลน์สามารถคืนได้เลย ทางนายเจิง เหว่ย สง ได้ชวนนายสามารถ ไปดูงานได้ เพราะจะได้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยได้

ประชุมประเทศลุ่มน้ำโขงปราบยาเสพติดลุล่วงด้วยดี

ประชุมประเทศลุ่มน้ำโขงปราบยาเสพติดลุล่วงด้วยดี

ประชุมประเทศลุ่มน้ำโขงปราบยาเสพติดลุล่วงด้วยดี