โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กต. จำนวน 2 ราย

15 พ.ย. 2562
1.1 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 ราย

 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

 

 

อ่านข่าว - ให้ไล่ออกถอดยศเรียกคืนเครื่องราชฯ พล.ต.ท. ข้าราชการในพระองค์

              1. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

อ่านข่าว - โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 5 ราย

              2. นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย

อ่านข่าว - ให้ปลดไล่ออกถอดยศ 5 ข้าราชการในพระองค์

              พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562

              ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อ่านข่าว - โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 11 ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงมหาดไทย

              ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าว - โปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กต. จำนวน 2 ราย

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง