กทม.เผยสถานการณ์ฝุ่นละออง ประจำวันที่ 13 พ.ย.2562 พบ 15 เขต PM2.5 เกินมาตรฐาน ตั้งเป้า "เมืองปลอดฝุ่น" บูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ิอง พร้อมติดตั้งสปริงเกอร์ดักจับฝุ่นเพิ่ม 3 จุด

 

               วันที่ 13 พ.ย.2562 จากการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 40-66 มคก./ลบ.ม. (ค่าเฉลี่ย 52 มคก./ลบ.ม.)

 

               สำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับเกินมาตรฐาน อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีจำนวน 15 เขต คือ ปทุมวัน เขตสัมพันธวงศ์ เขตวังทองหลาง เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ เขตบางเขน เขตบางพลัด เขตบางขุนเทียน เขตสาทร เขตคลองเตย เขตบางซื่อ เขตหลักสี่

 

กทม.ห่วงฝุ่น PM2.5 พุ่ง ติดตั้งสปริงเกอร์เพิ่ม 3 จุด

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

 

               นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเพื่อผลักดันแนวทาง "เมืองปลอดฝุ่น" โดยบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ิอง และได้ยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่แหล่งกำเนิดอย่างเข้มข้น

 

               พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่ปฏิบัติงานหรือจอดรถรอรับ-ส่ง ลดการใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล

 

กทม.ห่วงฝุ่น PM2.5 พุ่ง ติดตั้งสปริงเกอร์เพิ่ม 3 จุด

 

               พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอยในถนนสายหลักและถนนสายรองให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน และให้รถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้ารับการตรวจวัดมลพิษทุก 6 เดือน กรณีพบมลพิษเกินมาตรฐานให้แก้ไขทันที

 

               อีกทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ที่ได้รับเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและโครงการก่อสร้างที่ไม่ได้จัดทำรายงาน EIA ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง

 

               เช่น กวดขันให้ผู้รับเหมาฉีดน้ำทำความสะอาดล้อรถบรรทุกหรือรถอื่นๆ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง การล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทุกวัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งการควบคุมฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

 

กทม.ห่วงฝุ่น PM2.5 พุ่ง ติดตั้งสปริงเกอร์เพิ่ม 3 จุด

 

               สำหรับแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดฝุ่น กรุงเทพมหานครได้ผลักดันการปรับปรุงมาตรฐานการระบายไอเสียรถยนต์และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบ รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ/เพิ่มทางเลือกการเดินทางแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

 

               และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพหานคร จากปัจจุบัน 6.9 ตร.ม./คน ให้เป็น 10 ตร.ม./คน ในปี 2573 โดยได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองด้วย

 

               นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้พิจารณามาตรการทางผังเมืองเพื่อช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ โดยวางผังเมืองด้วยแนวคิดเมืองกระชับ เพื่อให้มีที่อยู่ใกล้แหล่งงาน ลดระยะการเดินทาง ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนทางรางด้วยการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยลดการเดินทาง ลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษ

 

กทม.ห่วงฝุ่น PM2.5 พุ่ง ติดตั้งสปริงเกอร์เพิ่ม 3 จุด

สกลธี ภัทธิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

               ด้าน นายสกลธี ภัทธิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว – คูคต ว่า จากกรณีการติดตั้งสปริงเกอร์ดักฝุ่น PM2.5 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการขนส่งกรุงเทพมหานคร

 

               โดยที่ประชุมกำหนดให้มีการติดตั้งสปริงเกอร์ดักจับฝุ่น PM2.5 เพิ่มอีก 3 จุด คือ ศาลาแดง สยาม อโศก โดยวันนี้ได้เริ่มติดตั้งจุดแรกบริเวณศาลาแดง จากนั้นก็จะมาติดตั้งที่ สยาม และอโศกต่อไป ซึ่งเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จะจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบผลว่าเป็นอย่างไร หากสามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ผลก็จะติดตั้งในจุดต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป โดยเฉพาะในจุดที่มีการสะสมของฝุ่นค่อนข้างเยอะ 

 

               สำหรับการติดตั้งสปริงเกอร์ดักจับฝุ่น PM2.5 นั้นได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว 1 จุด บริเวณสถานีสะพานควาย ผลออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแล้วว่าสามารถช่วยลดฝุ่น PM2.5 ได้จริง ซึ่งสปริงเกอร์ที่จะติดตั้งทั้ง 3 จุดนั้นก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ติดตั้งบริเวณสะพานควาย