11 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา  ให้สัมภาษณ์ว่า เทศกาลวันลอยกระทงวันนี้ รพ.จิตเวชฯ    

 

 

โดยทีมสหวิชาชีพ ชมรมจริยธรรมของรพ. ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวในรพ.มีเฉลี่ยวันละประมาณ 300 คน ซึ่งประมาณร้อยละ 80 มีอาการสงบดีแล้ว ได้ร่วมสืบสานประเพณี เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจเหมือนอยู่ที่บ้าน และเอื้อต่อการฟื้นฟูจิตใจยิ่งขึ้น  เนื่องจากเทศกาลลอยกระทงเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผู้ป่วยเคยคุ้นเคยมาอยู่แล้ว 

 

โดยได้สนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชหญิงที่อาการทางจิตสงบดีแล้ว จัดทำกระทง ออกแบบตามแนวความคิดของตนเอง ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเช่นใบตอง ขนมปังกรอบที่ใช้เลี้ยงปลา  มีหลายขนาด หลากสีสัน  เพื่อใช้สำหรับลอยเองและทำเพื่อจำหน่ายให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการที่รพ. สร้างรายได้ให้ผู้ป่วยด้วย  โดยวางจำหน่ายที่แผนกผู้ป่วยนอก ราคาย่อมเยาเป็นพิเศษ

 

 

ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช...ลอยกระทงช่วยได้

 

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวว่า  ผลจากการที่ผู้ป่วยได้ทำกระทง ซึ่งเป็นงานศิลปะ มีความละเอียด สวยงาม  จะเป็นการดึงสมรรถนะและศักยภาพของผู้ป่วยที่สูญเสียหรือบกพร่องไปขณะป่วยให้กลับคืนมาทั้งการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  กระตุ้นการทำงานของสมอง ระบบประสาทสัมผัสทั้งตา มือให้สัมพันธ์กัน ช่วยสร้างสมาธิให้ผู้ป่วย และงานกระทงเห็นผลสำเร็จได้เร็ว จะช่วยเรียกความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ  ผู้ป่วยมีความหวังในการดำเนินชีวิตเมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน ซึ่งในคืนลอยกระทง รพ.ได้จัดอ่างน้ำเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้อธิษฐาน สร้างความหวังในชีวิต และได้ลอยกระทงจริง  สร้างความสุขและการมีส่วนร่วมทำความดีในการขอขมาแม่น้ำตามประเพณีไทย ช่วยคลายความคิดถึงบ้านด้วย

 

สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในชุมชนซึ่งมี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ใหญ่ ซึ่งในเขตนครชัยบุรินทร์คือ นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์มีกว่า 1 แสนคน  ญาติสามารถพาไปร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงได้ จะเป็นผลดีต่อจิตใจของผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกมีคุณค่า มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครอบครัวและสังคม ช่วยสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนดียิ่งขึ้น

 

 

ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช...ลอยกระทงช่วยได้

 

 

กลุ่มที่2 คือกลุ่มเด็กที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช  ที่สำคัญ 4 โรคคือสมาธิสั้น ออทิสติก เด็กบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้  ซึ่งมีประมาณ 4 หมื่นกว่าคน ถึงแม้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะเจ็บป่วยแต่ก็มีความต้องการความสนุกสนานเช่นเดียวกับเด็กปกติเช่นกัน  จึงเป็นโอกาสที่ครอบครัวจะสร้างความผูกพัน  พาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กทำกระทง เพื่อให้เด็กเข้าใจความหมาย สอดแทรกการทำความดีทดแทนบุญคุณของธรรมชาติ

 

โดยการขอขมาพระแม่คงคา เปรียบเสมือนเป็นการฝึกการขอโทษให้เด็กหลังจากที่ทำผิดหรือทำสิ่งไม่ดี  ผลดีจากการพาเด็กป่วยจิตเวชเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงนี้  นอกจากเด็กจะได้รับความสุขแล้ว จะส่งผลให้เด็กเห็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่  ทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น  เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 

ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช...ลอยกระทงช่วยได้

 

 

นางสาวนิศากร แก้วพิลา พยาบาลจิตเวช หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชหญิงทองอุไร รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯกล่าวว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อคืนความเป็นมนุษย์ทั้งด้านสังคม จิตใจ จิตวิญญาณให้ผู้ป่วยอย่างครบถ้วนที่สุดก่อนกลับไปอยู่ที่บ้านและชุมชน จะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงของโรค หัวใจหลักคือการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยให้เกิดความหวังในชีวิต ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญให้ผู้ป่วยสามารถก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดจากความเจ็บป่วยและดำเนินชีวิตด้านต่างๆต่อไปได้

 

ทั้งนี้เช่นการประกอบอาชีพ  การศึกษา สุขภาพกายและจิต โดยผู้ป่วยจะมีคุณสมบัติสำคัญ 4 ด้านคือ  1.มีภาพลักษณ์ด้านบวก ยิ้มแย้ม พูดคุย มีมนุษยสัมพันธ์เหมือนคนปกติทั่วไป 2.สามารถจัดการและอยู่กับความเจ็บป่วยได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกาย  3. สามารถจัดการกับอาการที่หลงเหลืออยู่ได้ด้วยตนเอง และ4.พัฒนาบทบาททางสังคม เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม

 

 

ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช...ลอยกระทงช่วยได้