ก.แรงงาน เดินหน้าฝึกอาชีพ ต่อยอดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่างประชารัฐมืออาชีพ เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ออมสินทุ่มงบให้ทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 นำร่อง 5 จังหวัด กรุงเทพมหนคร นนทบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก และพะเยา
 

 

               นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับธนาคารออมสิน เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมช่างชุมชนหรือช่างอเนกประสงค์ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

ก.แรงงาน จับมือ ออมสิน ฝึกอาชีพ ให้ทุนผู้ถือบัตรประชารัฐ

 

               โดยในปี 2561 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมกว่า 285,000 คน เพื่อนำมาต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ หาวิธีการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารออมสินมีเงินทุนให้รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75 บาทต่อเดือนเท่านั้น ดำเนินการฝึกอบรมช่วงแรก นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก และพะเยา

 

               นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ในหลักสูตรการสอนจะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตของประเทศไทย  ทิศทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต การวิเคราะห์กระบวนการผลิตสินค้า/บริการ การวางแผนการผลิตสินค้า/การบริการ และความต้องการทางด้านการตลาดออนไลน์ การตรวจสอบคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคิดและวิธีการลดต้นทุนการผลิต และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

 

ก.แรงงาน จับมือ ออมสิน ฝึกอาชีพ ให้ทุนผู้ถือบัตรประชารัฐ

ธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

               สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้เปิดฝึกอบรม สาขา ความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 จำนวน 26 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

 

               ผู้ผ่านการฝึกได้รับแนวทางในการหารายได้และแหล่งเงินทุน รวมถึงจะถูกบันทึกรายชื่อในแอปพลิเคชัน Xarapat (สารพัด) เพื่อเปิดโอกาสในการรับงาน ซึ่งประชาชนผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ประกอบกิจการ สามารถค้นหาช่างผ่านแอปนี้ได้ จึงเป็นอีกช่องทางในค้นหาช่างเพื่อว่าจ้างทำงานด้วย

 

               นายบุญศรี วันงาม อายุ 65 ปี เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า ผ่านการอบรมช่างชุมชนมาแล้ว มาเข้าอบรมในครั้งนี้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ แต่ด้วยฐานะยากจน ยังไม่สามารถผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการได้ แต่หากต้องการแหล่งเงินทุน ก็มีออมสินที่ให้ความช่วยเหลือ

 

ก.แรงงาน จับมือ ออมสิน ฝึกอาชีพ ให้ทุนผู้ถือบัตรประชารัฐ

 

               ปัจจุบันลุงทำงานรับจ้าง ได้วันละ 500 บาท ได้ความรู้จากการฝึกอบรมช่างชุมชน มารับจ้างเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น การซ่อมแซมหลังคาบ้าน การปูกระเบื้อง งานประปา และซ่อมแซมไฟฟ้า ก็พอเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน

 

               ส่วนคุณลุงสัมฤทธิ์ ชุ่มชื้น อายุ 64 ปี บอกว่า หลังจากจบอบรมในครั้งนี้ ก็หวังว่าจะมีงานให้ทำมากขึ้น

 

               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการเปิดฝึกแล้ว 2 รุ่น จำนวน 84 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดก้อน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง

 

               ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สนใจฝึกอบรมเพิ่มเติมในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถติดต่อสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง