8 พฤศจิกายน 2562 โอกาสดีๆมาถึงแล้ว...กรม สบส. เปิดสอบผู้ดำเนินการสปา ปี 2562กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ที่สนใจยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปา กำหนดเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-29 พ.ย. 2562

 

 

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559กำหนดให้กิจการสปา ต้องมีผู้ดำเนินการสปาที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม สบส. ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมาก เพราะต้องทำหน้าที่ดูแลร้าน ควบคุมดูแลผู้ให้บริการ ดูแลอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ ต้องบันทึกข้อมูลสุขภาพและคัดกรองผู้รับบริการ เพื่อจัดบริการให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้รับบริการ และจัดให้มีมาตรการดูแลไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศทั้งกับพนักงานนวดและผู้รับบริการ เป็นต้น เรียกได้ว่าดูแลภายในร้านอย่างครบวงจร

 

ทันตแพทย์อาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จะมีสิทธิ์ยี่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปาได้นั้น ต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถจากกรม สบส. ซึ่งปีนี้ กรม สบส.ได้เปิดสอบเป็นปีที่ 3 โดยเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10-29 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์https://thaispa.thaijobjob.com

 

กำหนดสอบวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. สำหรับผู้สนใจสมัครสอบฯ อ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ข้างต้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7095 ในวันและเวลาราชการ

โอกาสดีๆมาถึงแล้ว...เปิดสอบผู้ดำเนินการสปาปี 2562