ประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในสังคมไทยขณะนี้เกี่ยวกับขบวนการการล่อซื้อและจับลิขสิทธิ์ ล่าสุดเมื่อ 16.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ "ริลัคคุมะ" ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

 

 

เมื่อเวลา 10:00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้กับทางตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้อง

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นโดยชอบตามกฎหมาย ตามที่ปรากฏในคำแถลงการณ์ฉบับที่ 1, 2 และ 3 แล้วนั้น 

 

ขอชี้แจงแก่สาธารณะชน ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ได้รับสิทธิทางกฎหมายโดยชอบธรรมในทุกกรณี รวมไปถึงดูแล การดำเนินการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ San-X เป็นเจ้าของ 

 

2. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิขสิทธิ์

เนื่องด้วย บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันในเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทุกประการ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการให้ความคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ยินดีให้ความรู้ทำความเข้าใจต่อประชาชนในทุกช่องทางที่สามารถทำได้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
HOT LINE โทร. 02-717-2898 #77

 

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.

 

 

ตัวแทนลิขสิทธิ์ "ริลัคคุมะ" แถลงฉบับที่ 4

 

ขอบคุณ : TACConsumer