วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 - ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   อธิบดีกรมควบคุมโรค (อธิบดีคร.) ได้รับมอบหมายจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (VDO Conference)กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศว่า

 

        โรคหัดยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ขณะนี้มีเด็กที่ได้รับวัคซีนหัดและหัดเยอรมันไม่ครบตามเกณฑ์2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 9 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ขวบครึ่ง จำนวนกว่า522,181คน โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

 

สธ.ห่วงเด็ก1-12ปีกว่า5.2แสนรับวัคซีนไม่ครบ4จว.ใต้มากที่สุด

 

        พบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เร่งดำเนินการตามมาตรการรณรงค์ป้องกันโรคหัดอย่างเข้มแข็ง เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันของประชากรกลุ่มเสี่ยงลดอุบัติการณ์และอัตราป่วยตาย

 

        รวมถึงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคและปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยรณรงค์ให้ผู้ปกครองนำ บุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน(MMR)ในเด็กอายุ 1 - 7 ปี และฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน(MR)ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี ทั้งในเด็กไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้ารับการฉีดฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง คนละ 1 เข็มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง มีนาคม 2563

    

 

         ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดหาวัคซีนMMRและMRพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนรวมถึงได้รับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 1 – 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น และเพื่อบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดให้หมดไปจากประเทศไทย

 

สธ.ห่วงเด็ก1-12ปีกว่า5.2แสนรับวัคซีนไม่ครบ4จว.ใต้มากที่สุด

 

        แต่จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 พบผู้ป่วย3,626ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 23 ราย สำหรับปี2562ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 18ตุลาคม มีรายงานผู้ป่วยโรคหัดแล้ว 2,861ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต21ราย

 

 

สธ.ห่วงเด็ก1-12ปีกว่า5.2แสนรับวัคซีนไม่ครบ4จว.ใต้มากที่สุด