เรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อในโลกของโซเชียลได้มีเพจ กฎหมายแรงงาน นั้นได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของการ ลาป่วยเอาไว้เตือนใจลูกจ้างหลายๆคน

เตือนลูกจ้าง ลาป่วยบ่อยระวังถูกเลิกจ้าง

ซึ่งได้เขียนเรื่องราวนี้ผ่านเฟซบุ๊กเอาไว้ว่า 

"ลาป่วยบ่อยเลิกจ้างได้"

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1836/2561
ลูกจ้างเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีหน้าที่บริการลูกค้าของนายจ้าง คอยอำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของผู้โดยสารในระหว่างการบินและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้รับมอบหมาย

นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างอ้างเหตุลูกจ้างขาดงานหลายครั้งโดยไม่แจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล

การลาป่วยจำนวนมากหลายวันแสดงว่า ลูกจ้างมีสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ทั้งการลาป่วยบางครั้งลูกจ้างมิได้ป่วยจริง เป็นการลาป่วยเท็จและจงใจละทิ้งหน้าที่

การเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

เตือนลูกจ้าง ลาป่วยบ่อยระวังถูกเลิกจ้าง

 

เตือนลูกจ้าง ลาป่วยบ่อยระวังถูกเลิกจ้าง

 

 

ดังนั้น การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุการหย่อนสมรรถภาพในการทำงานดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุสมควร มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

เตือนลูกจ้าง ลาป่วยบ่อยระวังถูกเลิกจ้าง