จ.อุบลราชธานี  31ตุลาคม 2562 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำเจ้าหน้าที่ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

บัตรคนพิการจ.อุบลฯส่อทำเป็นขบวนการ

 

 

ทั้งนี้ในกรณีได้รับข้อมูลเบาะแสว่า มีขบวนการรับทำบัตรคนพิการให้แก่บุคคลที่ไม่พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนละ 800 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้ พร้อมเรียกรับเงินค่าดำเนินการหัวละ 3,000 บาท โดยป.ป.ท.เน้นตรวจสอบข้อเท็จจริง 4 ประเด็นหลัก

 

ทั้งนี้ได้แก่ วิธีการออกเอกสารรับรองความพิการของโรงพยาบาลที่ถูกอ้างถึง ,วิธีการขั้นตอนในการออกบัตรประจำตัวคนพิการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ,วิธีดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ ในการพิจารณาและเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ,และข้อเท็จจริงจากประชาชนในพื้นที่ถึงวิธีการเพื่อได้รับบัตรประจำตัวคนพิการ และเบี้ยยังชีพคนพิการ

 

 

บัตรคนพิการจ.อุบลฯส่อทำเป็นขบวนการ

 


จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า มีการปลอมลายมือชื่อแพทย์ผู้วินิจฉัยความพิการในเอกสารรับรองความพิการที่ออกให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ระเว จำนวน 48 ราย จากการสอบถ้อยคำประชาชนที่มีรายชื่อดังกล่าว พบว่ามีทั้งกรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและกรณีมีชาวบ้านในตำบลระเว อ้างว่าสามารถดำเนินการทำบัตรคนพิการให้ได้โดยไม่ต้องไปตรวจร่างกายกับแพทย์ เพียงนำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และเงินจำนวน 3,000-3,200 บาท มาให้ ก็จะสามารถดำเนินการได้ และจากการตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนที่จ่ายเงินเพื่อทำบัตรคนพิการมีสภาพร่างกายปกติ


นายพุฒิพงษ์ ระบุว่า เบื้องต้นเชื่อว่าการรับออกบัตรประจำตัวคนพิการ อาจมีการกระทำเป็นขบวนการและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าขั้นตอนในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบหรือตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

 

 

บัตรคนพิการจ.อุบลฯส่อทำเป็นขบวนการ

 

 

หากมีช่องว่างที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ป.ป.ท. จะแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขภายใน 60 วัน และหากพบข้อเท็จจริงว่าในขั้นตอนการออกเอกสารรับรองความพิการ การออกบัตรประจำตัวคนพิการ หรือในการอนุมัติเบิกจ่ายมอบเบี้ยยังชีพคนพิการให้กับประชาชนในพื้นที่ต.ระเว มีกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ จะส่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป