24 ต.ค.2562-ประชาชนเดินทางมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยทางศูนย์ฯเปิดเผยว่า สถานการณ์ปริมาณโลหิตสำรองในคลังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้บริจาคลดน้อยลง ประกอบกับการเบิกโลหิตของโรงพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,600- 3,000 ยูนิตต่อวัน ในขณะที่ได้รับโลหิตบริจาคเฉลี่ยวันละ 1,500 - 1,700 ยูนิตต่อวัน ซึ่งสามารถจ่ายโลหิตให้ได้เพียง 60% เท่านั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหลายรายต้องเลื่อนการผ่าตัด

             เรื่อง / ภาพ : อนันต์ จันทรสูตร์ (Anant Chantarasoot)

 

 

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)

 

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)

 

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)

 

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)

 

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)

 

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)

 

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)

 

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)

 

 

คนไทยมีน้ำใจเพื่อผู้ป่วยหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต (ภาพชุด)