“พระอาจารย์บุญอุ้ม อาภัสสโร” หรือ “พระครูไพศาลธรรมมงคล” อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านแพง-นาทม และเจ้าอาวาสวัดป่าโนนแพง หมู่ ๕ ต.บ้านแพง อ.บ้าน แพง จ.นครพนม  ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธา

ทั้งนี้เรื่องราวของพระอริยะที่ดูแลโยมแม่นั้น หลวงพ่อปาน (โสนันโท) เอง ท่านมีความกตัญญูกตเวทีกับโยมแม่ท่านมาก เช่นกัน เมื่อโยมแม่ของท่านป่วย หลวงพ่อปาน (โสนันโท) ท่านไม่ยอมให้อยู่ที่บ้าน ท่านนำมารักษาที่วัดให้นอนในกุฏิท่าน ผ้านุ่ง ผ้าห่มของท่าน ท่านซักเอง เวลาท่านโยมแม่ลุกไม่ถนัด ท่านก็อุ้มลุกอุ้มนั่ง เช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะให้ หลายคนตำหนิ “หลวงพ่อปาน” ว่า  ท่านเป็น “พระ” ทำอย่างนี้มารดาท่านจะบาป  ท่านก็เลยบอกว่า พระพุทธเจ้า ท่านว่าไม่บาป เป็นความดีที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา เวลานี้ท่านเป็นพระเป็นลูกของพระพุทธเจ้า ท่านก็เลยทำตามพระพุทธเจ้า พระองค์เทศน์ไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่ ในสมัยที่ พระพุทธเจ้ายังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติมีนามว่า “สุวรรณสาม” สมัยนั้นพระองค์ก็ปรนนิบัติดูแล บิดามารดาของท่านเป็นอย่างดี เช่นกัน

ซึ่งสุดท้ายแล้ว “พระอาจารย์บุญอุ้ม อาภสฺสโร” ท่านทำหน้าที่บุตรที่ดีดูแลแม่ จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตโยมแม่ ผู้เป็นบุตร ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ต้องดูแลพ่อแม่เมื่อยามท่านแก่ชรา…บุตรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ อาชีพใด ควรกตัญญูดูแลพ่อแม่ในยามแก่ชรา”

เรื่องราวสุดประทับใจ กับคำสอนของหลวงพ่อบุญอุ้ม อุ้มโยมแม่

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 พระครูไพศาลธรรมมงคล (หลวงพ่อบุญอุ้ม) พระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของภาคอีสาน อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง-นาทม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าโนนแพง หมู่ 5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ได้ละสังขารอย่างสงบที่กุฏิ ท่ามกลางความเศร้าสลดของลูกศิษย์ที่ทราบข่าวทั่วทั้งประเทศ

เรื่องราวสุดประทับใจ กับคำสอนของหลวงพ่อบุญอุ้ม อุ้มโยมแม่