จากรณี นายเอกวิชช์ เกษเจริญ ซึ่งเคยมายื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากถูกพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้ทำการถอนเงินจากบัญชี

ไร้คืบหน้ากระทรวงยุติธรรมถกปมหนุ่มรับเหมาถูกปลอมลายเซ็นต์

โดยที่มีบุคคลใช้เอกสารปลอมลายเซ็นในเบิกถอนแล้วนำเงินไปชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่น กระทำการผิดระเบียบของธนาคารจนทำให้เงินของตนเองหายไปจากบัญชีเป็นจำนวนเงิน 8.3 ล้านบาท ก่อนหน้านี้เคยไปร้องเรียนหลายที่ รวมถึงการปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วกว่า 11 ปี  จนต้องมายื่นเรื่องผ่านกระทรวงยุติธรรม

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เชิญนายเอกวิชช์ เกษเจริญ ผู้ร้อง ,ผู้แทนกระทรวงการคลัง ,ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ,ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการข้อเท็จจริงและบทสรุปของเรื่องนี้ 


ซึ่งเรื่องนายเอกวิชช์ เกษเจริญ ได้ให้ข้อมูลการร้องเรียนว่า ตนได้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)สาขาสวรรค์วิถี จ.นครสวรรค์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ธนาคารดังกล่าว ได้ทำการถอนเงินจากบัญชีของตนโดยอาศัยเอกสารปลอมลายมือชื่อของผู้ร้องเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ให้แก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,377,371 บาท แต่ทางธนาคารกรุงไทยอ้างว่า ได้รับมอบอำนาจจากตนให้ทำการเบิกและถอนเงินจากบัญชี ซึ่งตนไม่เคยทำเอกสารมอบอำนาจให้ใครมากระทำการแทนแต่อย่างใด 

ที่ผ่านมาตนเคยยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังธนาคารกรุงไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรค์วิถีและสาขาปกน้ำโพ โดยหลักฐานผลตรวจพิสูจน์ใบถอนเงินยืนยันว่าเป็นลายเซ็นปลอม แต่ที่สำคัญคือพนักงานร่วมทุจริต วิธีการปฏิบัติในการถอนเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีไปแสดง แต่ทางธนาคารกรุงไทยไม่ได้ดำเนินการใดๆกับพนักงานที่กระทำความผิดในเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 11 ปี  โดยตนเองก็ได้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์โดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งการรอคำสั่งเป็นความพยายามบิดเบือนความผิด ที่ผ่านมาเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ปัญหา   แต่ตนก็อยากทราบผลการดำเนินการของกระทรวงการคลัง และขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย พร้อมทั้งชดเชยความเสียหายแก่ตนเองด้วย  

ขณะที่ผู้แทนกระทรวงการคลังแจ้งว่า ทางกระทรวงได้มีหนังสือทวงถามผลการพิจารณา การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ธนาคารกรุงไทยได้แจ้งกลับมาก่อนหน้านี้ว่าจะชี้แจงต่อนายเอกวิชช์ เกษเจริญ ผู้ร้องเอง แต่พอถึงวันประชุมกลับไม่มีการชี้แจงดังกล่าว บอกเพิ่งว่ามันจบไปแล้วต้องรอศาลอย่างเดียว ทำให้ที่ประชุมจึงยังไม่มีบทสรุปหรือข้อยุติ แต่ให้กลับไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วจะนัดหมายมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง

 

ไร้คืบหน้ากระทรวงยุติธรรมถกปมหนุ่มรับเหมาถูกปลอมลายเซ็นต์