นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าฯพิษณุโลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง

 

          นายนิพนธ์ กล่าวว่า จากข้อมูลที่ผู้ว่าฯพิษณุโลกและส่วนราชการนำเสนอ พบว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุลดำเนินอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้ง 7 อำเภอ ที่ได้รับกระทบ รวมถึงการเยียวยาครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 2,455 ครัวเรือน แต่สิ่งที่เป็นกังวลและเป็นห่วงคือสถานการณ์กักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเตรียมรับมืออุทกภัยครั้งต่อไป โดยสั่งการให้หน่วยงานหลักได้ดำเนินการปรับแผนการบริหารจัดน้ำสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผู้ใช้น้ำ ทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม เนื่องจากเก็บกักน้ำในขณะนี้มีเพียงซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่สามารถเก็บกักได้ ซึ่งจากรายงานพบว่าปริมาณน้ำจาก 4 เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่ มีปริมาณน้ำรวมเพียง 12,121 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำที่ใช้การได้เพียง 5,425 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

          นอกจากนี้ให้เร่งสำรวจและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำการปรับปรุงเส้นทางให้น้ำไหลสะดวก ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาชนชนในการร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำ

 

           นายพิพัฒน์ เอกพันธ์ ผู้ว่าฯพิษณุโลก ได้รายงานถึงแผนการดำเนินการในปี 2563 โดยจะมีการดำเนินการสร้างฝายขนาดเล็ก ด้วยการรวมพลังของจิตอาสาฯ เพื่อเก็บกักน้ำ

 

 

          อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก นายนิพนธ์ ยังได้ตรวจดูสภาพพื้นที่การดำเนินการของโครงการบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก ที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.บางระกำ อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ และ อ.เมือง นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำในเรื่อง ตำบลขับขี่ปลอดภัย กำหนดมาตรการการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งต้องให้ความสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชิวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกด้วย