นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดินทั่วประเทศได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแลนด์แม็พส์ (LandsMaps) ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ IOS และ Android

 

 

 

                  ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดินได้ด้วยตนเอง ได้แก่ รูปแปลงที่ดิน ตำแหน่ง (หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล-อำเภอ-จังหวัด) เนื้อที่ (ไร่ งาน ตารางวา) สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพดาวเทียม และสตรีทวิว (Street view) ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินโฉนดที่ดินรายแปลง ข้อมูลการเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบโฉนดที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดแปลง ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ระยะเวลารอการรังวัด (คิวรังวัด) พื้นที่ใช้ประโยชน์ตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้ทั่วประเทศ

 

 

ดูโฉนดที่ดินบนมือถือได้ง่ายๆ ผ่านแอพฯ LandsMaps

 

 

                  อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อว่า กรมที่ดินได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ดินของประชาชน จำนวน  4 ช่องทาง ได้แก่

 

                  1. ทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th
                  2. ทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ด้วย Application LandsMaps
                  3. จุดบริการประชาชนในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
                  และ 4. ผ่านตู้ Kiosk ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และสามารถทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

ดูโฉนดที่ดินบนมือถือได้ง่ายๆ ผ่านแอพฯ LandsMaps