17 ตุลาคม 2562  ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ บางเขน "พ.อ. ธีระ ยินดี  ผอ.กองสงเคราะห์ทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ" พร้อมด้วย พ.อ.สัมพันธ์ กัณหานนท์ รองผอ.กองสงเคราะห์ทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ และคณะทำงาน  

 

 

กรมพระธรรมนูญ หารือสภาทนายความช่วยเหลือกฏหมาย

 

 

ได้เข้าพบ "ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ" , นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ และคณะอุปนายกฯ สภาทนายความ เพื่อประสานงานและหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการทหาร ทหารประจำการและครอบครัวของกรมพระธรรมนูญ รวมทั้งแนวทางในการส่งบุคลากร เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ ในทางกฎหมายในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สภาทนายความ ได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานของกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหมต่อไป

 

 

กรมพระธรรมนูญ หารือสภาทนายความช่วยเหลือกฏหมาย

 

 

โดย "นายนิพนธ์ จันทเวช" เลขาธิการสภาทนายความ และในฐานะโฆษกสภาทนายความฯ เปิดเผยว่า การเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย กับกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ในการหารือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งวันนี้ได้พูดถึงการขอความร่วมมือที่ให้ช่วยเหลือการว่าความคดีทางแพ่งให้กับข้าราชการทหาร ครอบครัวข้าราชการ และหน่วยงานที่มีการฟ้องคดีแพ่ง  

 

กรมพระธรรมนูญ หารือสภาทนายความช่วยเหลือกฏหมาย

 

 

ทั้งนี้เช่น คดีการจัดการมรดก หรือการฟ้องเรียกค่าเสียหายใดทางแพ่ง เนื่องจากบุคคลากรของกรมพระธรรมนูญไม่มีใบอนุญาตว่าความในคดีแพ่ง จึงไม่มีคุณสมบัติว่าความส่วนนี้ได้ ก็มาคุยกันเพื่อขอความร่วมมือช่วยเหลือกฎหมายในอนาคต โดยยังมีการพูดถึงแนวทางและหลักการที่จะทำข้อตกลง MOU กันในเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยคล้ายกับการทำ MOU การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการว่าความในคดีระหว่างสภาทนายฯ กับสมาคมผู้สื่อข่าวฯ ด้วย 

 

ซึ่งวันนี้ฝ่ายกรมพระธรรมนูญ หลังจากได้รับฟังหลักการก็จะไปหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป รวมทั้งยังมีหารือถึงโครงการอบรมกฎหมายต่างๆ และโครงการอบรมทนายอาสาของสภาทนายฯ ด้วย ซึ่งในอนาคตอาจมีการส่งบุคคลากรจากสังกัดเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ ทั้งนี้ในการดำเนินงานของสภาทนายความฯ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และการช่วยเหลือทางกฎหมายกับทุกส่วนอยู่แล้ว ดังนั้นในการหารือวันนี้จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดำเนินงานของสภาทนายความ ด้วย