นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ตั้งแต่วันที่ 18-22 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

          วันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย โดยได้จัดตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชนบท หรือผู้ที่ไม่กำลังทรัพย์ในการเข้ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ได้ทรงอุทิศตนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง สร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน

 

กทม. สืบสานปณิธาน สมเด็จย่า 21 ตุลา ตรวจสุขภาพฟรี

 

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง สำนักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลในสังกัด จึงพร้อมใจกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ และให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18-22 ตุลาคม 2562 โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

          รายละเอียดดังนี้ วันที่ 18 ต.ค.62 บริการทันตกรรม อุด ถอน ขูดหินปูน ณ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ วันที่ 21 ต.ค.62 บริการทันตกรรม อุด ถอน ขูดหินปูน ณ รพ.กลาง รพ.ตากสิน(สอนอาชีพผู้สูงอายุ) รพ.เจริญกรุงฯ(คัดกรอง ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และรับบริจาคโลหิต) รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร(ตรวจสุขภาพและปลูกต้นไม้) รพ.สิรินธร(ตรวจสุขภาพและปลูกต้นไม้) รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.บางนา(คัดกรองมะเร็งเต้านมและปลูกต้นไม้) และ รพ.คลองสามวา วันที่ 22 ต.ค.62 บริการคัดกรอง และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ณ รพ.ตากสิน

 

          สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร “คิดถึงสุขภาพ...คิดถึงสำนักการแพทย์”