นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้จัดกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 351 แห่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศในเว็บไซต์กรมที่ www.dit.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าใช้บริการ

ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลที่คิดราคายาไม่แพง หรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์สีเขียว มี 214 แห่ง, กลุ่มที่คิดราคายาระดับกลางๆ รวม 64 แห่ง ซึ่งจะใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ กลุ่มสุดท้าย คิดราคายาแบบสูงมาก หรือแบบสุดโต่ง รวม 73 ราย ใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์


ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อ โรงพยาบาลทางเว็บไซต์ ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ เริ่มจากโรงพยาบาลสีเขียว 214 แห่งก่อน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้พิจารณาเข้าไปใช้บริการ โดยกลุ่มนี้จะมีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงในกรุงเทพฯด้วย ซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีจำนวนเตียงตั้งแต่ 91 เตียงขึ้นไป รวม 91 แห่ง, ขนาดกลาง จำนวนเตียง 31-90 เตียง 62 ราย และขนาดเล็ก มีจำนวนเตียง 1-60 เตียง 61 ราย นอกจากนี้ กรมยังอาจมอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงพยาบาลเหล่านี้ เพื่อขอบคุณที่คิดราคายาอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบประชาชน รวมถึงจะขอความร่วมมือโรงพยาบาลเหล่านี้ให้มุ่งทำธุรกิจ อย่างไม่เอาเปรียบประชาชนต่อไป


ขณะเดียวกัน เมื่อเผยแพร่ราคายา และรายชื่อโรงพยาบาลกลุ่มสีเขียวเสร็จแล้ว กรมจะเผยแพร่ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน แต่ละแห่งทางเว็บไซต์ เช่นเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคา ของแต่ละโรงพยาบาลก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการ 
 

รายละเอียดจากลิ้ง https://www.dit.go.th/

 

เช็คเลย ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลสีเขียว 214 แห่งคิดค่ายาไม่แพง

เช็คเลย ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลสีเขียว 214 แห่งคิดค่ายาไม่แพง

เช็คเลย ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลสีเขียว 214 แห่งคิดค่ายาไม่แพง

เช็คเลย ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลสีเขียว 214 แห่งคิดค่ายาไม่แพง

CR.กรมการค้าภายใน