14  ตุลาคม 2562   เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam นักข่าวสายทหาร หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้เผยภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในระหว่างที่ออกเดินถนน ทักทาย พบปะ ให้กำลังใจ ประชาชน จิตอาสาฯ

 

ที่ช่วยกันทำความสะอาด รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ โดยรอบพระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

โดยในรูปหนึ่ง ได้มีคุณป้าซึ่งเป็นประชาชนสูงวัย นั่งคุกเข่าเมื่อได้เจอกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ซึ่งเจ้าคุณพระฯ เอง ก็ได้รีบทรุดตัวลงนั่ง และบอกว่า "ไม่เป็นไร ไม่ต้องคุกเข่า ค่ะคุณป้า"

 

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจจิตอาสาบอกคุณป้าไม่ต้องคุกเข่า

 

 

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจจิตอาสาบอกคุณป้าไม่ต้องคุกเข่า

 

 

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจจิตอาสาบอกคุณป้าไม่ต้องคุกเข่า

 

 

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจจิตอาสาบอกคุณป้าไม่ต้องคุกเข่า

 

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจจิตอาสาบอกคุณป้าไม่ต้องคุกเข่า

 

 

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจจิตอาสาบอกคุณป้าไม่ต้องคุกเข่า

 

 

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจจิตอาสาบอกคุณป้าไม่ต้องคุกเข่า

 

 

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯให้กำลังใจจิตอาสาบอกคุณป้าไม่ต้องคุกเข่า