14  ตุลาคม 2562 บริษัท การบินไทยฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสพัดเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ท่าอากาศยานนาริตะประกาศปิดทำการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 22.22 น. (เวลาท้องถิ่น)  ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 21.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

 

ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนเวลาทำการบินของเที่ยวบินระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2562 รวมจำนวน 8 เที่ยวบิน แต่เมื่อเวลา 04.39 น.(เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ท่าอากาศยานนาริตะประกาศเปิดทำการแบบกระทันหันและบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากท่าอากาศยานนาริตะให้ทำการบินได้ตามตารางการบินปกติ

 

บริษัทฯ ได้รีบดำเนินการจัดเที่ยวบินทันทีเพื่อให้ทันเวลาที่ได้รับอนุญาต (Slot Time) ทำให้มีเวลาแจ้งผู้โดยสารค่อนข้างจำกัด ซึ่งผู้โดยสารบางท่านที่ได้สำรองที่นั่งไว้อาจไม่ได้รับทราบข้อมูล และพลาดเที่ยวบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) ในช่วงเช้าของวันนี้ (วันที่ 13 ตุลาคม 2562) ซึ่งบริษัทฯ ต้องขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดต่อผู้โดยสาร และจัดให้ผู้โดยสารได้เดินทางในเที่ยวบินถัดไปของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ดังนี้

 

1. เที่ยวบินทีจี 640 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6409 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 09.10 น.(เวลาท้องถิ่น)

 

2. เที่ยวบินทีจี 641 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6419 ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงเทพฯ เวลา 14.50 น.

 

3. เที่ยวบินทีจี 642 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6429 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 01.50 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.10 น.(เวลาท้องถิ่น)

 

4.เที่ยวบินทีจี 643 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6439 ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น.

 

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแบบเครื่องบินในบางเที่ยวบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมทั้ง 4 เที่ยวบินข้างต้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวนรวม 1,468 คน

 

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) กรุงเทพฯ - นาโกยา และ กรุงเทพฯ - โอซาก้า ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวก โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยติดต่อได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

 

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารโปรดติดตามความคืบหน้าของเวลาทำการบินที่เว็บไซต์ thaiairways.com