คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

             โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูปก่อนจะเข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์เพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมมีพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยื่นสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที โดยมีคณะแพทย์และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ โรงพยาบาลศิริราช (เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2562)

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ด้วยใจภักดิ์...ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ

 

ภาพ ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ (Tanachai Pramarnpanich)

#NationPhoto #ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่3 #ตามรอยพ่อ #วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร #โรงพยาบาลศิริราช