ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 15 มีมติ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของไทย ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนใหม่ 2 แห่ง

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

               เมื่อวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2562 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวรวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 15

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

               พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

               อีกทั้งยังมีการประชุมอื่นๆ  ได้แก่ การประชุมประเทศภาคีข้อตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดนอาเซียน , การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนและญี่ปุ่น , การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม+3 (ญี่ปุ่น เกาหลี จีน) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

               โดยมีประเด็นที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ การพิจารณารับรองพื้นที่คุ้มครองในภูมิภาคอาเซียน ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park) ในวาระที่ 8.1 ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนได้มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 2 แห่ง  ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

               ประกอบด้วย 1) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  เป็นลำดับที่ 45 และ 46 ในภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นมรดกอาเซียน ในลำดับที่ 5 และ 6 ของประเทศไทย ต่อจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์-หมู่เกาะสิมิลัน-อ่าวพังงา และกลุ่มป่าแก่งกระจาน

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

               โดย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากถึง 42 เกาะ อุดมไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางทะเล มีแนวปะการังที่โดดเด่นสวยงาม อีกทั้งยังพบ รองเท้ากล้วยไม้นารีอ่างทอง (Ang Thong Lady Slipper , Paphiopedilumniveum) ซึ่งพบเห็นได้ที่เดียวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สัตว์ทะเลสำคัญ ได้แก่ โลมาปากขวด โลมาหัวบาตรหลังเรียบ วาฬบรูด้า และเต่าตนุ 

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

               สำหรับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง มีระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าหลากหลายประเภท เป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ และแหล่งปะการังที่สมบูรณ์ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูน สัตว์ป่าสงวนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

               สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ให้เป็นมรดกอาเซียน ประกอบด้วย 10 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ความสมบูรณ์ทางนิเวศ ความเป็นตัวแทนของภูมิภาค ความเป็นธรรมชาติ ความสำคัญต่อการอนุรักษ์อย่างสูง กฎหมายที่กำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง แผนการบริหารจัดการที่ได้รับความเห็นชอบ ลักษณะการข้ามพรมแดน มีลักษณะเอกลักษณ์ มีความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับระบบนิเวศ และมีความสำคัญสำหรับชนิดพันธุ์ต่างๆ

 

หาดเจ้าไหม ลิบง หมู่เกาะอ่างทอง มรดกอาเซียนแห่งใหม่

 

               ซึ่งมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยทั้ง 2 แห่ง ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้ง 2 แห่ง ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน ในครั้งนี้