ปัจจุบันจะเห็นว่าร้านค้าๆต่าง จะมีการให้บริการ wifi ฟรีให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ ก็จะนำเอาโน๊ตบุคเข้ามาภายในร้าน เพื่อนั่งทำงาน หรือใช้เป็นสถานที่ในการติดต่อหรือประชุมย่อยๆ พูดคุยเรื่องธุรกิจ แต่ว่าล่าสุดทางกระทรวงดิจิทัลประกาศเตือนร้านกาแฟที่เปิดให้บริการ wifi ฟรีแก่ลูกค้า ต้องเก็บข้อมูล  logfile เป็นเวลาทั้งหมด 90 วัน 
 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ดีอี)กล่าวภายหลังแถลงข่าวจับกุม นายกาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ แกนนำกลุ่มคน อยากเลือกตั้ง ข้อความความผิด ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 ว่า ขอ ฝากร้านกาแฟต่างๆที่เปิดให้ผู้ใช้บริการต่อ สัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI ภายในร้าน ให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ Logfile ของผู้ลงทะเบียนใช้
WIFI ของร้านเป็นเวลา 90 วัน เพื่อป้องกันเมื่อ มีเหตุอะไรแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องขอ ข้อมูลดังกล่าว อาศัยความ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 26 ซึ่งดีอีได้หารือ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปอท.แล้ว หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย


ทั้งนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
 

เตือนร้านค้าเปิดfree wifiให้ลูกค้าต้องเก็บ logfile 90 วัน

ทั้งนี้สำหรับ Log file คือข้อบังคับทางกฎหมายที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

Log file คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด, ต้นทาง, ปลายทาง, เส้นทาง, เวลา, วันที่, ปริมาณ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีบางกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ หากผู้ให้บริการรายใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดทางกฎหมาย ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่มีตัวตนนั้นไม่จริง ข้อมูลที่ใช้ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ จะถูกบันทึกไว้ ซึ่ง log file คือหน่วยบันทึกข้อมูลการใช้งานในโลกออนไลน์ของแต่ละคนที่สามารถระบุตัวตันของผู้ใช้งานได้ ประโยชน์ของการเก็บ Log file คือการเก็บเพื่อตรวจสอบข้อมูล ไม่ใช่การจับผิด

 

เตือนร้านค้าเปิดfree wifiให้ลูกค้าต้องเก็บ logfile 90 วัน
CR.มหาวิทยาลัยแม่โจ้