ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ"อนาคตสินค้าเกษตรไทยสู่ครัวโลก" ในการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ครบรอบ 54 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยมีนายอนันต์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ-ที่ปรึกษา-สมาชิก และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลดีเด่น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มข้าราชการดีเด่น 2.กลุ่มองค์กรดีเด่น 3.กลุ่มที่ปรึกษาสมาคมและผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และ 4.กลุ่ม"นักข่าวน้ำดี รวมทั้งแจกทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

อนาคตสินค้าเกษตรไทยสู่ครัวโลก

          นายอนันต์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และขอขอบคุณผู้ที่ได้รับโล่รางวัลดีเด่นทุก ๆท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆท่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน คณะกรรมการบริหาร-ที่ปรึกษา-สมาชิกสมาคม และสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

อนาคตสินค้าเกษตรไทยสู่ครัวโลก

อนาคตสินค้าเกษตรไทยสู่ครัวโลก

อนาคตสินค้าเกษตรไทยสู่ครัวโลก

อนาคตสินค้าเกษตรไทยสู่ครัวโลก

อนาคตสินค้าเกษตรไทยสู่ครัวโลก