เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พบมีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 37-67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เกินเกณฑ์มาตรฐาน 15 พื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

1. เขตปทุมวัน
2. เขตสาธร
3. เขตบางคอแหลม
4. เขตยานนาวา
5. เขตคลองสาน
6. เขตภาษีเจริญ
7. เขตบางซื่อ
8. เขตหลักสี่
9. เขตบางเขน
10. เขตบางพลัด
11. เขตบางขุนเทียน
12. อ.พระประแดง
13. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
14. อ.กระทุ่มแบน
15. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

นายประลอง กล่าวต่อว่า จากสภาวะอากาศฝุ่นละออง หมอกควัน PM 2.5 สูงดังกล่าวใน 15 พื้นที่ ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเตือน ให้ กลุ่มที่มีความเสี่ยงในเรื่องของ สุขภาพที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการป้องกันไว้ก่อน

 

15 พื้นที่ ค่า PM2.5 เกินมาตรฐานแล้ว

15 พื้นที่ ค่า PM2.5 เกินมาตรฐานแล้ว

 

 


 

 

 

15 พื้นที่ ค่า PM2.5 เกินมาตรฐานแล้ว