24 ก.ย.62-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฎิบัติพระราชกรณียกิจภายในค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  โดยเสด็จทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ของกรมทหารราบที่ 152  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่ จ.ปัตตานี ใช้พื้นที่บริเวณสวนยางพาราของค่ายสิรินธร ดำเนินโครงการประมาณ 5 ไร่ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม การเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอล  การเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นที่เมือง การเลี้ยงไก่ และการทดลองปลูกพืชในสวนยาง ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสิรินธร มีเกษตรจังหวัดปัตตานี และปศุสัตว์ยะลา และปัตตานี เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ