เมื่อวันที่ 21 กันยายน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนจำนวน 200 คน ได้สนองโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฎชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวหรือจุดอพยพถนนรอบเทศบาลวารินชำราบหน้าสถานีรถไฟอุบลราชธานี

 

          ต่อมา พล.ต.อ.ดร.วิระชัย พร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงเรือไปเยี่ยมให้ขวัญและกำลังแก่ชาวบ้านบริเวณบ้านกุดระงุม หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งไหม อ.วารินชำราบ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมกว่า 200 หลังคาเรือนลึกประมาณ 1.50 - 2 เมตร และมีผู้อพยพมาพักอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหน้าโรงเรียนตำบลบุ่งไหมประมาณ 1,000 คน ทาง พล.ต.อ.ดร.วิระชัย และคณะ จึงได้มอบสิงของที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีข้าวสาร จำนวน 3 ตัน กับอีก 750 กิโลรัม น้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค มาม่า 250 ลัง ปลากระป๋องจำนวน 2,500 กระป๋อง และขนมปังกรอบ จำนวน 250 ปี๊ป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

           พล.ต.อ.ดร.วิระชัย กว่าว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  เขื่องใน พิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ สว่างวีระวงศ์ ตาลสุม สิรินธร วารินชำราบ นาเยียจำนวน  95  ตำบล  846  หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  35,439  ครัวเรือน 132,726 คน ส่วนอำเภอที่มีการอพยพผู้คน จำนวน  5  อำเภอ 11 ตำบล 72  ชุมชนและหมู่บ้าน 5,879 ครัวเรือน  19,833 คนไปยังจุดอพยพทั้งหมด  46  แห่งที่ทางการได้จัดเตียมไว้ ให้ สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ในวันนี้ก็ได้รับการบริจาคจากประชาชนที่ได้ร่วมแสดงน้ำใจไมตรีแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนผ่านมายังสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

          นอกจากนี้ยังได้ลงมาให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงนี้ ทั้งที่บ้านเรือนของตนเองก็ถูกน้ำท่วม แต่ต้องเสียสละออกมาช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับข้าราชการตำรวจจำนวน 15,0000 บาทผ่านไปยัง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเน้นย้ำให้ตำรวจในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงน้ำท่วม และน้ำลด 

          คอยสอดส่องดูแลตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีเจ้าของบ้านอยู่ เพราะถูกน้ำท่วม จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดสืบสวนออกหาข่าวแก๊งมิจฉาชีพที่อาจจะก่อเหตุในช่วงนี้ ให้บูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยทหารในพื้นที่ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยงานเอกชน เพื่อเข้าทำการช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนดำเนินมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพิ่มความเข้มและความถี่ในการออกตรวจให้มากขึ้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยง จุดล่อแหลมต่างๆเป็นไปอย่างเข็มงวด

          ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นเหตุที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอันตราย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มายังสายด่วน 191 และ 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง