royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

เปิดอบรมทำใบขับขี่ 130 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 21 กันยายน 2562 - 11:33 น.
อบร่ม,กรมขนส่ง,ใบขับขี่
Shares :
เปิดอ่าน 526 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ อบรมภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภาครัฐ 130 แห่งทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ อบรมภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภาครัฐ 130 แห่งทั่วประเทศที่มีความตกลงร่วมกัน

ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมแสดงเป็นหลักฐานโดยไม่ต้องอบรมกับสำนักงานขนส่งอีก

 

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยการนำระบบเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพี่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 

 

จึงได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสำนักงานขนส่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 130 แห่งทั่วประเทศ 

 

 

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

ซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว (อบรม 5 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรสำหรับต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (อบรม 1 ชั่วโมง) รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปี 

 

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทางเลือกอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภายนอกนอกจากจะเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 


ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อด้วยตนเองทุกขั้นตอน ดังนั้น อย่าหลงเชื่อติดต่อกับบุคคลภายนอกที่อาสาดำเนินการแทนหรือแอบอ้างว่าจะได้รับใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องผ่านการอบรมหรือไม่ต้องทดสอบอย่างเด็ดขาด นอกจากจะสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นแล้ว อาจสูญเสียเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่สำคัญจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมที่ไม่ได้ออกให้โดยหน่วยงานราชการ 

 

สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ม. ใหม่ 20 ก.ย. ใบขับขี่ไม่ถูกยึด

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ