21 กันยายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ณ วัดปลายนา ชุมชนบ้านปลายนา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  

 

 

สำหรับ วันที่ 20 กันยายนของทุกปี จัดให้เป็นวันวันอนุรักษ์พัฒนา แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงการเสด็จครบรอบประพาสคลองแสนแสบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 ถือเป็นวันแห่งการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศโดยมีคลองแสนแสบเป็นตัวอย่างแห่งการพลิกฟื้นสภาพคลองเน่าเหม็นเต็มไปด้วยผักตบชวาให้กลายเป็นหนึ่งในลำคลองสำคัญในการคมนาคม

 

โดยในปีนี้ ทส.ได้เลือกชุมชนบ้านปลายนา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็นสถานที่จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ เนื่องจากเป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองที่ประสบความสำเร็จ มีการรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองลุ่มแม่น้ำท่าจีนเป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อวิถีชุมชนและการเกษตร

 

อันเป็นผลมาจากการทำงานของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในการบริหารจัดการขยะ ไม่ให้ปนเปื้อนลงไปในแม่น้ำที่ไหลผ่านชุมชน

 

โดยมี ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและคนในชุมชน ถือเป็นต้นแบบการทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่สามารถนำไปต่อยอดปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆได้ต่อไป


นายวราวุธ กล่าวว่า ได้มาทำงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องมีความรับผิดชอบระดับประเทศ แต่ขอให้พี่น้องสุพรรณบุรีวางใจว่าไม่ลืมคนบ้านเราแน่นอน วันนี้ผมนำทีม ส.ส.สุพรรณบุรีของเราทั้ง 4 เขต มาพบกับพี่น้อง เพื่อขอยืนยันว่า พ่อบรรหารเคยทำงานเพื่อพวกท่านอย่างไร ผมจะทำให้ได้เหมือนที่พ่อเคยทำ

 

 

สิ่งสำคัญวันนี้คือขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการร่วมกันปฏิบัติตามนโยบาย ทส.ในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะพลาสติกให้สำเร็จ อย่าปล่อยให้กระทรวง ทส.ปรบมือข้างเดียว แต่ขอให้พี่น้องชาวสุพรรณบุรีมาช่วยผมปรบมืออีกข้างให้ดังไปทั่วประเทศ ให้บ้านเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้พี่น้องจังหวัดอื่นได้เห็นและปฏิบัติตาม

 

นายวราวุธ กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ขอให้ประชาชนเตรียมตัวรับวัน D-Day 1 ม.ค.2563 ที่จะมาถึงที่ 43 ห้างร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ทั่วประเทศจะเลิกแจกถุงพลาสติกหูหิ้วตามนโยบายของ ทส. อีกด้วย