กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 16 ก.ย.2562 พบน้ำท่วม 4 จังหวัด ถนนถูกน้ำท่วม จำนวน 15 สายทาง ผ่านไม่ได้ 7 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่ติดป้ายเตือน พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย

 

 

               รายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง แจ้งว่า ได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ  สถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ตราด อุบลราชธานี และศรีสะเกษ จำนวน 15 สายทาง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 7 แห่ง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

               จ.อุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง

               1. ทล.24 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 418 – 420 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 85 ซม. ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไป อ.เมืองอุบลราชธานี

               2. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วง กม.ที่ 4+929 (สะพานห้วยเรือ) คอสะพานชำรุด ปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 

               3. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ ช่วง กม.ที่ 14 – 15 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 80 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

               4. ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ – โพนเมือง ช่วง กม.ที่ 14 – 18 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 

 

 

               จ.ตราด จำนวน 2 แห่ง

               1. ทล.3271 ตอน เนินสูง – ด่านชุมพล ช่วง กม.ที่ 3 - 4 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 – 50 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

               2. ทล.3494 ตอน ท่าประดู่ – ฉางเกลือ ช่วง กม.ที่ 18 - 19 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 90 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

 

               จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง

               1. ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วง กม.ที่ 12 - 16 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 78 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

 

               ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง วางแนวคอนกรีตแบริเออร์กั้นน้ำ ให้เป็นแนวเส้นทางในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย

 

               โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 

               หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง