royal coronation
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 7,867 ราย

วันที่ 12 กันยายน 2562 - 15:12 น.
คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7,867 ราย

 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 7,867 ราย ดังนี้  (อ่านต่อทั้งหมดที่นี่...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/050/T_0001.PDF

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศราชกิจจาฯ ให้ ขรก. ตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง

- ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

- ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62

- โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 317 ราย

- โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 871 นาย

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ