12 ก.ย.62-นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์มอบทุนการศึกษาให้กับ "น้องไอซ์" ด.ช.อัมรินทร์ มาเยอะ เด็กชั้น ม.1 โรงเรียนคงทองวิทยา ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ที่แสดงความรักต่อแม่ทุกวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแสดงความรักและความกตัญญูต่อแม่ผู้เสียสละในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้มี ความประพฤติดี อันเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ห้องรับรองชั้น 9 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              ภาพ : วรวิทย์ พุ่มพวง (Vorawit Pumpuang)