กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศชี้แจงข่าวเรื่องมีพายุอีกลูกหนึ่งเตรียมจ่อเข้าไทย ภาคกลางและใต้ เตรียมรับมือระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2562-13 กันยายน 2562 โดยระบุว่า

 

               กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขอชี้แจงข่าวเรื่องที่ว่าจะมีพายุอีกลูกหนึ่งเตรียมจ่อเข้าไทย ภาคกลางและใต้ เตรียมรับมือ

 

               ตามที่มีการส่งข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยมีการแจ้งเตือนว่า พายุเตรียมจ่อเข้าไทยอีกลูก ภาค
กลางและใต้ เตรียมรับมือนั้น

 

               ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ขอเรียนว่า ในระยะ 3-5 วันนี้ ยังไม่มีพายุใดๆ ที่จะเข้าสู่ประเทศไทย และกรม
อุตุนิยมวิทยา ได้ติดตามสภาพอากาศในบริเวณทะเลจีนใต้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ถ้ามีสภาพอากาศที่ไม่ดีแล้วมี
ผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันที

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

               และขอแนะนำให้ประชาชน ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสน โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานต่างๆ ได้มีการประชุม วิเคราะห์ข้อมูล และติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 

 

               ดังนั้นจึงขอให้ประชาชน ติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยราชการเท่านั้น ในการประกาศแจ้งเตือนจะมีรายละเอียด วันและเวลาที่แน่นอน

 

               และขอให้อย่าได้ตื่นตะหนกจากข้อมูลที่ไม่ได้มาจากผู้ทำงานรับผิดชอบโดยตรง หรือการส่งต่อกันตามสื่อออนไลน์ต่างๆ และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0-2399-4012-3 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th

 

               กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง