วันนี้ (3 ก.ย.62) รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงคมนาคมจำนวน 7 คน ดังนี้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ จากอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นางอัมพวัน วรรณโก จากอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายสมัย โชติสกุล จากรองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
นายวิทยา ยาม่วง จากผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร จากรองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายสราวุธ ทรงศิวิไล จากอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่นายอานนท์ ถูกโยกย้ายจากอธิบดีกรมทางหลวงให้เข้ามาเป็นรองปลัดฯ คาดว่าเนื่องมาจากปัญหาการก่อสร้างที่ล่าช้า ส่งผลให้รถติดเป็นเวลานานบนถนนพระราม 2