กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย แนะข้อควรรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้รถ โดยสาเหตุมักเกิดจากอุบัติเหตุชนรุนแรง การปรับแต่งสภาพรถ การติดตั้งระบบก๊าซ LPG หรือ NGV การไม่บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และสิ่งของที่อยู่ภายในรถเกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้

 

               พร้อมแนะข้อควรปฏิบัติกรณีไฟไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นเพื่อควบคุมเพลิงในเบื้องต้น กรณีไฟลุกลามรวดเร็ว ให้ออกห่างจากรถโดยเร็วที่สุดและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิง

 

               นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ไฟไหม้รถเป็นอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดไฟไหม้รถ

 

 

               ได้แก่ 1.อุบัติเหตุรถชนรุนแรง โดยมีสาเหตุมาจากการขับรถด้วยความเร็วสูง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนรุนแรง ส่งผลให้ถังน้ำมันแตกร้าว ทำให้เกิดไฟไหม้รถ สามารถป้องกันโดยการขับรถด้วยความระมัดระวัง และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด

 

               2.การปรับแต่งสภาพรถ โดยรถที่ผ่านการปรับแต่งสภาพ ซึ่งใช้อุปกรณ์แต่งรถที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดการเสียดสีหรือประกายไฟ เมื่อมีความร้อนและเชื้อเพลิง จึงเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ สามารถป้องกันโดยไม่ปรับแต่งรถด้วยตนเอง และเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

 

 

               3.รถติดตั้งระบบก๊าซ NGV หรือ LPG โดยมีสาเหตุมากจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ทำให้ก๊าซรั่วไหล เมื่อเกิดประกายไฟจึงทำให้เกิดเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งระบบก๊าซจากศูนย์ติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และนำรถไปตรวจสอบสภาพที่ศูนย์บริการตามระยะเวลาที่กำหนดหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 

               4.การไม่บำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยมีสาเหตุมาจากรถที่มีอายุการใช้งานนาน อาจทำให้สายไฟและอุปกรณ์ในห้องเครื่องชำรุด หลุด หลวม ลัดวงจร รวมถึงระบบของเหลวรั่ว หรือระบบระบายความร้อนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สามารถป้องกันโดยการหมั่นตรวจสอบสภาพรถ ตามระยะการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเลือกใช้ช่างหรือศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน

 

 

               5.สิ่งของที่อยู่ภายในรถ โดยมีสาเหตุมาจากสิ่งของที่ทำให้เกิดความร้อน อาทิ โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สำรอง หรือสิ่งของที่ทำให้เกิดจุดรวมแสง อาทิ ขวดน้ำหอม ขวดน้ำเปล่า ขวดแก้ว เมื่อจอดรถกลางแสงแดด อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้ได้ สามารถป้องกันโดยไม่วางวัตถุ ที่อาจทำให้เกิดความร้อนในรถ โดยเฉพาะเมื่อต้องจอดรถตากแดดเป็นเวลานาน

 

               สำหรับข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้รถ กรณีไฟไหม้เล็กน้อย ให้ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงให้ไฟดับสนิท หากมีเปลวไฟออกมาจากฝากระโปรงรถ ให้ปลดสลักฝากระโปรงรถ และใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดผ่านช่องดังกล่าว

 

 

               เมื่อไฟเริ่มสงบ ให้เปิดฝากระโรงรถโดยใช้ผ้ารองหรือสวมถุงมือ พร้อมใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นให้ทั่วห้องเครื่อง จนไฟดับสนิทถึงถอดขั้วแบตเตอรี่ออก

 

               กรณีไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ให้ตั้งสติดับเครื่องยนต์ พร้อมออกให้ห่างจากรถที่เกิดไฟไหม้โดยเร็วที่สุด โทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาควบคุมเพลิง

 

               ทั้งนี้ การเรียนรู้สาเหตุและวิธีป้องกัน รวมถึงข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้รถอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานรถยนต์