คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

120 เยาวชนใต้ บินร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียว

25 สิงหาคม 2562 - 18:35 น.
โฆษกศาล,120 เยาวชนใต้,ร่วมโครงการ,เยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่น 7,ปธศาลฎีกา
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 1,355 ครั้ง

ปธ.ศาลฎีกา เปิดโครงการพร้อมให้โอวาท เยาวชน พรุ่งนี้ โฆษกศาลยุติธรรม ระบุโครงการสร้างโอกาสเยาวชนเรียนรู้สิทธิตามกฎหมายเผยแพร่ชุมชน ปลูกฝังสันติสุขใต้


 เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน

          25 ส.ค.62 - นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม นำน้องๆ คณะเยาวชน 120 คน ที่เข้าร่วม โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 7 เดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา มายังโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยในวันพรุ่งนี้ (26 ส.ค.) เวลา 08.30 น. นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา จะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาทแก่เยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่ 7  ณ ศาลฎีกา สนามหลวง

 

 

           ทั้งนี้ในการเดินทางจากพื้นที่ มีสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้ร่วมประสานงานติดต่อ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่เยาวชนในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการด้วย


          นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงที่มาเเละวัตุประสงค์ของโครงการว่า โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) มีที่มาเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่เท่าเทียมกับเยาวชนในภูมิภาคอื่นทุกภาคส่วนของสังคม จึงมีความห่วงใยและมุ่งหวังให้สถานการณ์คลี่คลายเกิดสันติสุขนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมไทย 

 

          

 

          โดย สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยเฉพาะเยาวชนที่มีแหล่งพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ จำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นของตนเองอันจะเป็นประโยชน์ และนำความสงบสุขสู่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

 

          จึงจัดทำ "โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน" ให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในสถาบันศึกษาปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของรัฐเเละโรงเรียนศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นรูปเเบบพหุวัฒนธรรม ที่มีภูมิลำเนาหรือสถาบันการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และใน อ.จะนะ , อ.เทพา , อ.นาทวี , อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมและสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนร้อยละ 90 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่แก่ครอบครัว รวมทั้งชุมชนได้.
 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ