19 สิงหาคม 2562 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 20 ปีสำนักงาน ปปง.  

 

โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างจริงจังและเข้มข้น มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินการ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งยกระดับความร่วมมือในการบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  รวมมูลค่า 3,128 ล้านบาท 


พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า ในการยึดทรัพย์คดีสำคัญ เช่น คดีบริษัท เมจิก สกิน จำกัด ยึดอายัด 69 ล้านบาท คดีเรือฟีนิกซ์ ยึดอายัดสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย 17 ล้านบาท คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว แบบรัฐต่อรัฐ ยึดอายัดประมาณ 52 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการ  การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือและคืนเงินให้กับผู้เสียหาย เช่น รายคดี นายชิงตวน จาง

 

ซึ่งถือเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย – จีน ในการประสานงานและดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน จนนำไปสู่การส่งมอบเงินคืนให้ผู้เสียหายที่เป็นชาวจีน 356 ล้านบาท และจะมีการส่งมอบเงินคืนเพิ่มเติมต่อไป สำหรับงานในด้านการช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกหลอกในคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ นำไปสู่การคืนเงินให้กับผู้เสียหายมูลค่ารวมกว่า 26 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการยับยั้งและตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม