13 สิงหาคม 2562 ทำเนียบรัฐบาล  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.ถึงสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ ว่า ขณะนี้มีสถานการณ์ภัยแล้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์   นครสวรรค์ ภาคกลาง สุพรรณบุรี ภาคอีสาน อาทิ สุรินทร์ นครราชสีมา

 

ที่เป็นปัญหาคือเรื่องของน้ำดื่มที่ส่งผลกระทบไปถึงโรงพยาบาลสุรินทร์ และน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับการช่วยเหลือในภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงไปช่วยกันแก้ปัญหา ในขั้นต้นของการแก้ปัญหาหากพื้นที่ใดมีแหล่งน้ำจะใช้งบในการลงไปสูบน้ำขึ้นมาใช้ ส่วนปัญหาของจ.สุรินทร์ ได้มีการดำเนินการวางท่อจากแหล่งน้ำมาใช้บ้างแล้ว

 

จากนั้นจะขุดบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำหรับการทำประปา ที่เข้าใจกันว่าขาดแคนน้ำเพราะบางแห่งลดแรงดันและลดการใช้น้ำเข้าสู่ระบบเช่นจ.สุรินทร์ใช้น้ำวันละ 30,000 คิวบิกเมตร ปัจจุบันลดเหลือกว่า 10,000 คิวบิกเมตร เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้น้ำของประชาชน 

 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า จากการคาดการณ์พบว่าในเดือนก.ย.-ต.ค.นี้ จะมีฝนตกลงมาเติมจึงต้องติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อคลี่คลายปัญหาภัยแล้ง โดยการดำเนินงานยังมีงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ หากประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิแล้งก็จะมีเงินสำรองอีกส่วนหนึ่ง สำหรับมาช่วยแก้ปัญหาจึงไม่ต้องใช้งบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามมาตรการที่เราดำเนินการอยู่ยัง สามารถที่จะทำอย่างต่อเนื่องได้  เพราะเรามีการแก้ปัญหามาตลอดทั้งการขุดแก้มลิง การสร้างเขื่อน ที่ต้องทำต่อในระยะยาว