สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) -22 ก.ค.62 เครือข่ายครู อาจารย์ที่มีความหลากหลายทางเพศ นำโดย นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นคำร้องถึงกสม.กรณีเครือข่ายครูข้ามเพศถูกเลือกปฏิบัติในสถานศึกษา กรณีครูผู้ช่วยข้ามเพศของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ ถูกโรงเรียนออกเอกสารที่มีข้อความตักเตือนเรื่องการแต่งกายข้ามเพศ รวมทั้งให้ลงนามจนนำไปสู่การประเมินการปฏิบัติงานที่พบว่าครูผู้ช่วยคนดังกล่าว ถูกประเมินด้วยคะแนนต่ำในทุกตัวชี้วัด มีเพียงคะแนนสูงในเรื่องการสอน จึงกังวลว่าการประเมินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้ครูผู้ช่วยคนดังกล่าวถูกออกจากทางราชการ 

 

         ทั้งนี้ระหว่างการร้องเรียน ตัวแทนผู้ร้องยังได้นำคลิปเสียงการสนทนาระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ช่วยที่ทางผู้อำนวยการระบุว่า ถ้าครูคนดังกล่าวยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม คือการแต่งกายข้ามเพศก็จะไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติเข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพ จึงอยากให้กสม. คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ซึ่งในกรณีของครูผู้ช่วยคนดังกล่าวก็ได้เป็นครูผู้ชาย แต่แต่งกายเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่การสมัครและต้องการจะใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงและได้เริ่มมีการใช้ฮอร์โมนแล้ว โดยก่อนหน้านี้ในการสอนที่โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ทางผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวก็ให้ความเป็นตัวของตัวเองในการแต่งกายมากกว่าโรงเรียนปัจจุบัน
 

          ด้านนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการกสม. กล่าวว่า กสม.จะตรวจสอบ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เพื่อขอข้อมูล อย่างไรก็ตามการจะไล่ออกจากข้าราชการครู คงต้องผิดวินัยร้ายแรง และไม่ใช่เรื่องง่าย การที่โรงเรียนอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง จนอาจต้องออกจากราชการ ไม่น่าจะถูกต้อง และยังพบว่า พ.ร.บ.การแต่งกายข้าราชการ ที่บังคับใช้มานานยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจความอ่อนไหวทางเพศสภาพที่แต่ละวงการ แต่ละอาชีพมีการปฏิบัติไม่เท่ากัน.