22 กรกฎาคม2562 ก.ค.นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ จำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร  

 

 

พื้นที่ลุ่มรับน้ำ ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วงในขณะนี้ ซึ่งทุกหน่วยปฏิบัติการจะบูรณาการวางแผนการทำงานในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงให้มากที่สุด โดยในการปฏิบัติงานแต่ละวัน ทางกรมฝนหลวงฯ จะพิจารณาจากพื้นที่การเกษตร ที่ประสบภัยแล้งประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง หากสภาพอากาศมีความเหมาะสมที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงในเกณฑ์ดี จะสามารถช่วยปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่เป้าหมายได้เฉลี่ยจำนวนหลักแสนไร่ ต่อเที่ยวบิน

 

อย่างไรก็ตามพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยทั้งหมดมีจำนวน 149 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน จำนวน 35 ล้านไร่ พื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝน จำนวน 110 กว่าล้านไร่ ดังนั้น ในการดูแลเรื่องความต้องการน้ำเพื่อทำการเกษตร ทางกรมฝนหลวงฯ จะพยายามปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหา อย่างเร่งด่วนที่สุดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และใช้อากาศยานที่ประจำการอยู่ จำนวน 21 ลำ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ จำนวน 2 ลำ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกร ประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด


สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ (20 ก.ค. 2562) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร พื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่บางส่วนของ จ.พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อน ลำปลายมาศ ทะเลสาบกว๊านพะเยา อ่างเก็บน้ำจำนวน 7 แห่ง และเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง

 

 

นายสุรสีห์ กล่าวว่าวันที่ 22 กรกฎาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะประชุมร่วมกับเหล่าทัพ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนเครื่องบิน กำลังพล มาร่วมปฏิบัติการแก้ภัยแล้ง ทำฝนหลวงให้ได้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น ยับยั้งความเสียหายผลผลิตเกษตรได้มากที่สุด และเติมน้ำเขื่อนหลายแห่งมีน้ำน้อยวิกฤติ ส่วนแผนปฏิบัติการอย่างไร จะหารือกันวันพรุ่งนี้