15 กรกฏาคม 2562 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีตอนล่างบริเวณ     อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เริ่มดีขึ้นโดยลำดับ หลังจากที่กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

 

ด้วยการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เป็นวันละ 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) พร้อมกับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนร้อยเอ็ด เป็นวันละ 0.35 ล้าน ลบ.ม. และยังได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนมหาสารคาม มาช่วยอีกวันละ 0.40 - 0.45 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเติมน้ำให้กับแม่น้ำชีเหนือเขื่อนวังยาง รวมถึงหยุดสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 62 เป็นต้นมา
         

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีตอนล่างในบริเวณดังกล่าว เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปริมาณน้ำได้ไหลไปถึงตอนล่างบริเวณแพตาพลู อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 62 เป็นต้นมา นอกจากนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ยังได้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าไปทำการขุดเปิดร่องชักน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น

 

อีกทั้งได้ประสานไปยังส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านท้ายเขื่อนร้อยเอ็ด เพื่อให้น้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกับย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและจริงจัง เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ให้มากที่สุดด้วย