9 กรกฎาคม 2562  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

 

 

 

โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ผู้แทนราชการจังหวัดเชียงรายย กล่าวให้การต้อนรับ น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผอ.กสก.เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานและมีนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค 3,นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศข.5,ปศจ.เชียงราย,ปศจ.เชียงใหม่,ปศจ.ลำปาง,ปศจ.พะเยา,ปศจ.น่าน เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

กรมปศุสัตว์ซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์และผลผลิตด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตด้านการปศุสัตว์ที่เพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคของยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่ประเทศ ในจังหวัดชายแดนจำนวน 5 จังหวัด

 

ทั้งนี้ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดลำดับที่ 5 ที่จัดทำพิธีส่งมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
การสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เป็นมาตรการที่สามารถควบคุมป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าประเทศไทย

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมโรคในสัตว์โดยมอบนโยบายให้ตั้งงบประมาณสำหรับสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ในด่านตามแนวชายแดนให้ครบทุกด่านเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคและสร้างความเชื่อมั่นด้านภาคการผลิตด้านปศุสัตว์ของไทยให้ได้ผลผลิตด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อไป