กรมการค้าภายในเดินหน้าสร้างมูลค่า “ข้าว” ส่งเสริมแปรรูปเป็น “น้ำนมข้าว” เจาะตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคแพ้นมวัว นมจากพืช เผยน้ำนมข้าวยังอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมเปิดตัวคลิป “ซินเด้อ แล้วหล่า (น้ำนมข้าว)” กระตุ้นการบริโภค

 

          กรมการค้าภายใน แจ้งว่า ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลภายใต้แผนการส่งเสริมตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ในตลาดเฉพาะ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว โดยในด้านการผลิต ได้ทำการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ นาอินทรีย์ ผู้ผลิตแปรรูป กับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว จนสามารถนำข้าวไปแปรรูปเป็นน้ำนมข้าว และในด้านการตลาด ได้ประสานความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ได้แก่ โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต แม็คโคร เซเว่น อีเวฟเว่น และแม็กซ์แวลู ให้เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค 

 

          สำหรับเป้าหมายของการผลักดันให้มีการผลิตน้ำนมข้าว เพราะต้องการให้เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่ว เพราะน้ำนมข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และยังช่วยลดการนำเข้า เนื่องจากน้ำนมข้าวที่วางจำหน่ายในไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาสูง ทำให้เกษตรกรไทยไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง

 

          การส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิตในประเทศ โดยการร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังช่วยให้คนไทยได้บริโภคน้ำนมข้าวที่เป็นผลผลิตของคนไทย ในราคาที่เหมาะสม ผู้บริโภคสามารถซื้อบริโภคได้ต่อเนื่อง

 

          ทั้งนี้ ล่าสุดกรมการค้าภายในได้จัดทำคลิปวิดีโอ “ซินเด้อ แล้วหล่า (น้ำนมข้าว)” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่ คนรักสุขภาพ และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของน้ำนมข้าวและหันมาบริโภคน้ำนมข้าวเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ นาอินทรีย์ เห็นความสำคัญของการเพาะปลูกข้าว รักษาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำนมข้าว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น.