11 มิถุนายน 2562 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ กล่าวว่าสภาพฝนในช่วงวันที่ 9 - 12 มิ.ย. 62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น  

 

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 13 - 14 มิ.ย. 62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อน


สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 39,016 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 15,089 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำรวมกัน 9,942 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 3,246 ล้าน ลบ.ม.

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


ด้านสภาพน้ำท่าในสายหลักต่างๆ ทางตอนบนของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนข้างน้อย เฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง ที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ วัดได้ 248 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 262 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 4.25 เมตร แม่น้ำน่าน ที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ วัดได้ 224 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 203 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 8.08 เมตร แม่น้ำเจ้าพระยา

 

ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 451 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 442 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 7.64 เมตร ไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) ในอัตรา 80 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานีวัดน้ำ อ.บางไทร (C.29A) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 81 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 82 ลบ.ม./วินาที) รวมรับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ในปริมาณ 383 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำป่าสัก ระบายน้ำท้ายเขื่อนพระรามหก 9.83 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 9.70 ลบ.ม./วินาที)


ด้านค่าความเค็มในแม่น้ำทั้ง 4 สาย (แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปราจีน-บางปะกง และแม่น้ำแม่กลอง) อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยที่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีประปาสำแล วัดได้ 0.17 กรัมต่อลิตร (เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัมต่อลิตร มาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัมต่อลิตร) แม่น้ำท่าจีน ที่สถานีปากคลองจินดา วัดได้ 0.25 กรัมต่อลิตร (เกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้ 0.75 กรัมต่อลิตร เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร)

 

แม่น้ำปราจีน-บางปะกง ที่สถานีปราจีนบุรี วัดได้ 0.17 กรัมต่อลิตร (เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร) และแม่น้ำแม่กลอง ที่สถานีปากคลองดำเนินสะดวก วัดได้ 0.16 กรัมต่อลิตร (เกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้ 0.75 กรัมต่อลิตร เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร)

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แต่ยังสามารถบริหารจัดการและส่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศได้ตามปกติ ด้านการปลูกพืชฤดูฝนซึ่งจะให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า ดำเนินการสูบน้ำตามรอบเวรที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ เพื่อจะได้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตอย่างไม่ขาดแคลน หากเกิดกรณีฝนน้อยหรือฝนทิ้งช่วง